Associar-se a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola té molts avantatges:

  • Descomptes en la compra de llibres escolars.
  • Descomptes en els Casals.
  • Descomptes en l’Acollida.
  • Descomptes en els menús en les festes que organitza l’AMPA. 

Fer possible totes les accions o activitats que organitza l’AMPA, de les que gaudeixen tots els nens i nenes de l’escola 🙂 

L’import de la quota de l’AMPA és de 25 Euros / any per família. 

Hi ha dues maneres de fer l’alta com a família sòcia: 

  1. A través de la Llibreria Canales, en el moment de fer l’encàrrec de llibres pel següent curs.
  2. Fer el pagament de la quota de família sòcia per transferència bancària: 

ES18-0081-0058-8500-0154-7855 (Banc Sabadell)

Com a concepte s’ha d’incloure Quota AMPA i els cognoms de la família

En ambdós casos s’ha d’omplir aquest formulari que podeu entregar:

  • a la llibreria Canales
  • enviar per correu electrònic (ampa@ampapegaso.cat)
  • entregar al despatx de l’AMPA o a Secretaria