L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món.

Nelson Mandela

AFA

Col·labora amb l'associació de famílies per ajudar a fer una escola millor.

Què hi ha per dinar?

Podeu veure cada mes els menús que dinen els vostres fills i filles.

Respostes a preguntes freqüents sobre protocols, extraescolars, menjador i acollida

El primer dia d’escola, els adults podrem acompanyar els infants més petits (fins 2n) a l’interior del recinte, fins el punt de trobada amb la tutora (al pati), no és obligatori. Els infants poden entrar sols si volen, i així evitar aglomeracions. Ha de ser un acompanyament ràpid per evitar aglomeracions.

Cada infant haurà d’entrar per la porta que li pertany al seu curs i dirigir-se al seu grup classe, que l’esperarà al pati. Totes les portes, que són dobles, tindran marcades una zona d’entrada i una de sortida.

Les tutores prendran la temperatura a tots els nens i nenes al punt de trobada, i un cop acabat, pujaran a l’aula evitant coincidir amb altres grups.

A la sortida, els grups classe baixaran de manera esglaonada per evitar aglomeracions.

Les famílies de P3, P4, P5, 1r i 2n podrem entrar sempre al pati a recollir els infants, com fins ara, però mantenint la distància de seguretat i de la manera més ràpida i àgil possible per evitar aglomeracions.

3r, 4t, 5`i 6è, esperarem al carrer preservant la distància i mesures de seguretat.

Durant el temps d’acollida de matí i tarda, els infants portaran mascareta i es mantindran els grups estables de convivència.

Al matí, podrem acompanyar els infants només fins el despatx del vestíbul. La persona responsable (generalment la Lidia) els prendrà la temperatura abans d’entrar, i la persona acompanyant ha de quedar-se fins comprovar que l’infant no té febre. Serà la Lidia qui acompanyarà el nen o nena fins l’espai del menjador.

Quan arribi l’hora de classe, els monitors acompanyaran els infants fins la seva aula. Entre usos, el servei de neteja desinfectarà els espais utilitzats.

A la recollida de l’acollida de tarda, serà la persona responsable del servei qui recollirà l’infant del menjador i ens el porti al vestíbul.

Les famílies que no tinguin domiciliat el rebut del servei o facin acollides esporàdiques, ja no podran pagar en metàl·lic. Haurem de pagar amb targeta de crèdit i portar el telèfon mòbil vinculat a la targeta, a on rebrem un codi de verificació. (Trobareu els preus actualitzats més abaix).

El servei de menjador es repartirà en dos torns, i entre cada un d’ells el personal de menjador netejarà, desinfectarà i airejarà el menjador, cadires i taules.

La distribució dels nens i nenes a les taules es farà mantenint els grups estables de convivència i es mantindrà el projecte «Com a casa» en la mida del possible. És a dir, cada monitor de grup decidirà a l’inici de curs les tasques que aquells infants poden realitzar amb seguretat. D’aquesta manera, algun curs podran servir-se sols el menjar, altres només pararan taula o un altre ho farà tot el seu monitor o monitora referent.

Els infants d’Infantil, no realitzaran activitats barrejant grups de convivència, així que només es posaran la mascareta quan facin desplaçaments.

A primaria es trauran la mascareta per dinar però tornaran a posar-se-la per jugar al pati. Es recomana que portin una bosseta amb el nom i que es pugui penjar al coll, per guardar-la mentre no l’utilitzen.

Recordem que si l’infant no assisteix a escola, cal trucar al menjador abans de les 10h per avisar-los, en aquest cas es descomptarà de la quota mensual.

A més a més del material escolar habitual indicat per les tutores, aquest any hem de portar:

  •  Mascareta: serà d’ús obligatori per tots els infants a partir de 6 anys. Si són d’un sol ús, s’haurà de canviar cada dia, i si són reutilitzables, caldrà netejar-la diàriament.
  • Els nens i nenes d’Infantil només hauran de portar mascareta a les sortides o quan facin activitats que es barregin amb altres grups.
  • És recomanable portar a les motxilles alguna mascareta de recanvi per si s’embrutés o es perdés.
  • Bossa per desar la mascareta: quan no la utilitzin per evitar que la mascareta s’embruti o es perdi, els infants han de dur una bossa transpirable (de teixit, paper…) amb el nom i que es pugui penjar al coll. Els nens i nenes hi hauran de guardar-hi la seva mascareta quan no l’hagin d’utilitzar (dinant, esmorzant…).
  • Ampolla d’aigua: per evitar que els infants beguin directament a les fonts a l’hora d’esbarjo, es demana que portin la seva ampolla reutilitzable amb el nom, que podran omplir a les fonts del pati, és millor que la portem plena de casa i quan es buidi la podran reomplir a l’escola. Aquestes ampolles també substituiran els gots que altres anys es feien servir a les aules d’Infantil, ja que eviten les possibilitats de contagi. Es recomana que siguin ampolles reutilitzables o cantimplores.
  • Material compartit: colors, joguines, etc. L’alumnat a partir de 3r porten un estoig individual, com és habitual. En cas que els falti algun element, l’escola els hi donarà, per evitar que es deixin material entre els companys i companyes.
  • Als cursos de P5, 1r i 2n, no cal portar estoig. L’escola ha comprat estoigs i material per a cada un dels nens i nenes, que es quedarà a l’escola.
  • La resta de material compartit, com ara jocs i joguines d’aula o del pati, s’utilitzarà per grups. S’han fet packs per cada grup classe, evitant així que es comparteixi entre grups de convivència.

No cal portar gel hidroalcohòlic. Totes les aules tindran un dispensador.

Els monitors i monitores d’extraescolars recolliran els alumnes a la sortida de classe, com es feia habitualment.

A les activitats interiors (com anglès, dibuix, teatre…) els infants duran mascareta i mantindran distància de seguretat.

Durant les activitats esportives, portaran mascareta durant les activitats més suaus i es mantindran els grups de convivència sempre que sigui possible (exercicis en grups reduïts o parelles, etc). Però durant l’activitat física més intensa, el Consorci d’Esport desaconsella l’ús de mascareta perquè pot ser contraproduent.

Es diversificaran els punts de recollida per evitar aglomeracions al final de les activitats. 7 d’Aventura ens informarà quina sortida hem d’utilitzar. I sempre esperarem al carrer, no es podrà entrar al recinte escolar, tampoc al vestíbul.

Si, i ens informaran a la reunió de curs. Aquest any s’ha prioritzat les activitats de proximitat, aquelles sortides que es puguin fer a peu.

Als desplaçaments en autocar, es podran juntar diferents grups de convivència utilitzant la mascareta, tal com indica la normativa.

S’anul·len els desplaçaments en metro que altres anys havien fet els alumnes de 6è.

I fins que no canviï la situació sanitària, també s’anul·laran les activitats col·lectives (diada de la Pau, diada de l’esport, etc.)

És un document que el Departament d’Ensenyament obliga a les famílies a signar i entregar, comprometent-nos que actuem amb responsabilitat i no portem els infants a l’escola amb símptomes de Covid19.

El Departament encara està fent modificacions al document i per aquest motiu l’escola encara no ens l’ha fet arribar. Però en el moment que ens l’enviïn, l’haurem de tornar signat a la nostra tutora el primer dia de classe o el més aviat possible.

Les autoritzacions que normalment s’incloïen a la guia d’inici de curs, ens les entregaran impreses a principi de curs perquè les tornem complimentades i signades.

Contacte

afa@afapegaso.org

WhatsApp: 623 17 02 05