L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món.

(Nelson Mandela)

QUI SOM I QUÈ FEM

Som l’Associació de famílies de l’Escola Pegaso que col·laborem en l’activitat del centre per millorar la nostra escola i participem en tot allò que pensem que afecta l’educació dels nostres fills i filles.

Som pares, mares, tutores legals, avis i àvies… que, de manera voluntària coordinem alguns serveis, com el menjador, les activitats extraescolars, els casals i el servei d’acollida. Destinem part del nostre temps a organitzar activitats per a totes les famílies i infants de l’escola, com festes, xerrades formatives per a adults, sortides, etc. I col·laborem amb l’escola per tal de beneficiar la qualitat de l’ensenyament dels nostres infants.

Defensem l’escola catalana pública de qualitat i promovem els valors de la diversitat, l’equitat, el compromís, el respecte, la solidaritat, la innovació i els lligams amb la comunitat interna i la societat que ens envolta.

L’AFA es financia amb les quotes de les famílies associades i amb subvencions específiques per a la nostra activitat. Un cop a l’any expliquem el balanç econòmic i d’activitat a l’Assemblea de socis i sòcies.

Som l’òrgan de representació de les famílies davant la direcció del centre i volem ser pont de contacte i assessorament per a les famílies.

Ens organitzem en Grups de Treball que impulsen diverses activitats, i mensualment ens reunim per coordinar-nos, posar-nos al dia, i la representació legal recau sobre la Junta. Ens regim pels nostres estatuts públics i l’entitat consta al Registre d’Entitats de la Generalitat.

Contacte

afa@afapegaso.org

WhatsApp: 623 17 02 05