• INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR (CURS 2023-2024)

Benvolgudes Families, 

Us informem que en començar el curs escolar 2023/2024, s’obre com cada any el servei de menjador. Aquest any la gestió del servei de menjador la realitzarà l’empresa 7 i Tria

Per al bon funcionament del servei, us lliurem la normativa: 

 •  El preu del servei de menjador FIX serà de 6,91 €/dia. 
 • Donades les dates d’inici de curs, els rebuts domiciliats dels usuaris fixos corresponents al mes de setembre es cobraran a finals de mes. 
 • El cobrament dels usuaris FIXOS (des de l’octubre fins al juny) es farà els primers dies de cada mes (del 1 al 5), mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. En cas de retorn del rebut s’aplicarà un recàrrec en concepte de despeses bancàries. 
 • El preu del servei de menjador EVENTUAL serà de7,60€/dia. El cobrament dels usuaris eventuals es farà mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
 • Els infants fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar a la persona encarregada de la gestió del menjador  abans de les 10h.
 • Els dies que es facin sortides d’excursió, el servei de menjador es farà càrrec de la preparació del pícnic dels nens usuaris. 
 • Els nens becats pagaran el preu normal fins que no arribin les llistes oficials de becats de l’escola i es puguin aplicar els nous preus i fer les regulacions dels mesos pagats.
 • Els abonaments de les absències i les regulacions es faran efectius en el rebut del mes següent.
 • A través de l’APP que s’indica a continuació podeu consultar i gestionar les vostres dades, consultar rebuts, etc. És responsabilitat de la família informar de les possibles modificacions.
 • ATENCIÓ A LES FAMÍLIES de la COORDINADORA DE MENJADOR (Glòria)
                  HORARI: :DE 9:00 a 10h
                  Telèfon Menjador:633155026
                  Enviant mail a través del dinantia (menjador)
                 
 • Atenció a les famílies per part de l’AFA: serveis@afapegaso.org