Què som i què fem

Som l’associació de famílies de l’Escola Pegaso que col·laborem en l’activitat del centre per millorar la nostra escola i participem en tot allò que pensem que afecta l’educació dels nostres fills i filles.

Som pares, mares, tutores legals, avis i àvies… que, de manera voluntària coordinem alguns serveis, com el menjador, les activitats extraescolars, els casals i el servei d’acollida. Destinem part del nostre temps a organitzar activitats per a totes les famílies i infants de l’escola, com festes, xerrades formatives per a adults, sortides, etc. I col·laborem amb l’escola per tal de beneficiar la qualitat de l’ensenyament dels nostres infants.

Defensem l’escola catalana pública de qualitat i promovem els valors de la diversitat, l’equitat, el compromís, el respecte, la solidaritat, la innovació i els lligams amb la comunitat interna i la societat que ens envolta.

L’AMPA es financia amb les quotes de les famílies associades i, de vegades, amb subvencions específiques per a la nostra activitat. Un cop a l’any expliquem el balanç econòmic i d’activitat a l’Assemblea de socis i sòcies.

Som l’òrgan de representació de les famílies davant la direcció del centre i volem ser pont de contacte i assessorament per a les famílies.

Ens organitzem en comissions que impulsen diverses activitats, i mensualment ens reunim per coordinar-nos, posar-nos al dia, i la representació legal recau sobre la Junta. Ens regim pels nostres estatuts públics i l’entitat consta al Registre d’Entitats de la Generalitat.

A través de la nostra activitat, volem fer una escola millor per a tothom.
  • Representació al Consell Escolar: participem a la presa de decisions que afecten l’ensenyament dels infants amb un representant de les famílies al Consell Escolar del centre.
  • Serveis: coordinem serveis per a les famílies fora de l’horari escolar: menjador, casals, activitats extraescolars, acollida matinal i de tarda.
  • Activitats: activitats formatives, d’oci, familiars o per adults. Les activitats dins i fora del centre responen a les necessitats de les famílies i ens ajuden a construir comunitat.
  • Festes: organitzem espais de celebració i esbarjo de petits i grans. Per passar-ho bé i conèixe’ns millor. La festa de final de curs, el dinar d’hivern, les rues de carnestoltes… Reserveu-vos temps per participar-hi!
  • Escola de pares i mares: formacions i xerrades que ens donin eines i recursos per l’educació i criança dels nostres fills i filles.
  • Pont de comunicació: el nostre objectiu és donar suport a les famílies en tot allò que necessitin i fer de pont amb l’escola quan sigui necessari. Els delegats i delegades de classe tenen un paper clau. I una comunicació transparent i fluïda és imprescindible per crear comunitat.

Maite Valls

Presidenta

Núria Peidró

Vice-presidenta

Olga Ortiz

Tresorera

Ariadna Oriach

Secretaria