#JOTAMBÉHIVULLANAR CAMPANYA PEL DESPLEGAMENT DEL DECRET D’EDUCACIÓ INCLUSIVA

🌻 Despleguem les pancartes fins que es desplegui el Decret! 🌻

aquest 20 d’octubre tornem a reivindicar plegades el dret de tots els infants a gaudir d’una educació sense discriminacions. Per fer-ho, ens adherim a l’acció conjunta en el marc de la campanya Jo també hi vull anar, on hi poden participar tots els centres d’infantil, primària i secundària, i tots els agents de la comunitat educativa: famílies, AFA, docents, equips directius, alumnat, personal especialitzat, personal d’administració i serveis, monitors/es i tothom qui vulgui.

Penjarem una pancarta en defensa de l’educació inclusiva, farem lectura del manifest unitari i enganxarem els dibuixos de girasols que porteu.