PREINSCRIPCIÓ I PORTES OBERTES CURS 2021 – 2022

PORTES OBERTES VIRTUALS
Farem dues xerrades en format telemàtic (cliqueu a l’enllaç i epereu que us donin accés)
Divendres 26 de febrer a les 9:30h https://meet.google.com/ips-faxs-guo
Dimecres 10 de març a les 15h https://meet.google.com/omv-bmzw-hpy

Clica AQUÍ per conèixer més sobre el nostre projecte.

PORTES OBERTES PRESENCIALS
Oferim visites curtes (30 minuts) en grups de 10 màxim (només un membre de la família) complint les directrius de seguretat del Consorci d’Educació de Barcelona i les mesures higièniques pertinents.

Els grups estan plens però podeu enviar un mail a escolapegaso@xtec.cat per si podem oferir algun altre dia de visites
o trucar al 677465421 (de 9 a 16:30h).

PREINSCRIPCIÓ
La presentació de sol·licituds serà del 15 al 24 de març de forma telemàtica.

Podeu consultar tota la informació del procés a la web del Consorci

Un cop feta caldrà enviar el resguard de la sol·licitud per mail a escolapegaso@xtec.cat adjuntant la documentació escanejada o en fotografia visible.

DOCUMENTACIÓ
Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consti el NIE o del passaport, si es tracta de persones estrangeres. Quan el domicili habitual al·legat no coincideixi amb el del DNI o NIE, cal fer-ho constar al correu que envieu al centre, perquè el Consorci d’Educació de Barcelona pugui fer la consulta del domicili per interoperabilitat.
Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que dónen punts (discapacitat, família nombrosa o monoparental…)